پیدا

پ مثل پلیکان

درخواست حذف اطلاعات

طبس، شهری وسط کویر و ابه های باقی مانده از قدیم و آسید علی میرزا، پیرمردی طرد شده و رنج کشیده که چهل ساله اون جا است، از دست مردمی فرار کرده که اونو دیوانه می دونن. ی شاعرانه با آدم هایی واقعی و نابازیگرانی که کیمیاوی از آن ها استفاده کرده.