پیدا

زندگی اوهارو

درخواست حذف اطلاعات

برای بار دوم این درامِ تلخِ میزوگوچی رو بعد مدت ها دیدم و یادم هم نرفته بود از کجا به دستم رسیده. زندگی دردناک اهارو و وضعیتِ اسفناکِ ژاپن در قرن هفدهم. زندگی اوهارو/the life of oharu/1952/میزوگوچی